Ilmalämpöpumpun hankinta kerrostalossa

Kesän lähestyessä moni kerrostaloasukas harkitsee ilmalämpöpumpun hankkimista viilennykseen. Vaikka ilmalämpöpumpun asennus kerrostaloissa on yleistynyt, se vaatii erityistä huomiota taloyhtiön kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ilmalämpöpumpun asentaminen voi nimittäin vaikuttaa taloyhtiön yhteisiin osiin, jolloin osakkaan on tehtävä muutostyöilmoitus taloyhtiölle. Kiinteistöliiton lakiasiantuntija Tapio Haltia mainitsee, että jos taloyhtiössä on jo aiemmin hyväksytty ilmalämpöpumppujen asennus yhtiökokouksessa, hallituksen lupa yleensä riittää. Kuitenkin taloyhtiö voi asettaa ehtoja laitteen ominaisuuksille ja asennukselle.

muutostyöilmoitus ja ehdot

Ilmalämpöpumpun asennusta suunnittelevan osakkaan on toimitettava muutostyöilmoitus taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Hallitus harkitsee sen jälkeen, voiko luvan myöntää ja minkälaisin ehdoin. Ehtojen tarkoituksena on ehkäistä mahdollisia haittoja tai vahinkoja taloyhtiölle tai muille osakkaille. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi laitteen tyyppi tai asennuksen valvonta.

ilmalämpöpumpun asentamisen rajoitukset

Taloyhtiöllä on oikeus kieltää ilmalämpöpumppujen asentaminen tietyissä tilanteissa. Jos asennus vaikuttaa esimerkiksi taloyhtiön julkisivuun tai ulottuu osakkeenomistajan hallinnan ulkopuolelle, voi taloyhtiö päättää kieltää asennuksen. Tällöin punnitaan muutostyön aiheuttamat haitat suhteessa osakkaan saamaan hyötyyn.

ensimmäisen ilmalämpöpumpun päätöksenteko

Jos taloyhtiössä ei ole aikaisemmin asennettu ilmalämpöpumppuja, on suositeltavaa tehdä yhtiökokouksessa ns. periaatepäätös ennen ensimmäisen pumpun asentamista. Tässä päätöksessä määritellään muutostyön ehdot, kuten asennuspaikka ja vastuukysymykset. Samalla on hyvä selvittää kunnan rakennusvalvonnan kanta ilmalämpöpumppujen asentamiseen ja mahdollisen viranomaisluvan tarve. Päätöksentekoprosessi voi olla aikaa vievä, joten kesän viilennystoimenpiteiden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Ilmalämpöpumpun asennuksen vaiheet kerrostalossa

  1. Muutostyöilmoituksen tekeminen: Osakas tekee taloyhtiölle ilmoituksen suunnittelemastaan muutostyöstä.
  2. Luvan hankkiminen: Taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen ja päättää luvan myöntämisestä.
  3. Ehtojen asettaminen: Taloyhtiö voi asettaa ehtoja asennukselle.
  4. Asennuksen mahdolliset rajoitukset: Joissain tapauksissa taloyhtiö voi kieltää ilmalämpöpumpun asennuksen.
  5. Yhtiökokouksen päätös: Jos taloyhtiössä ei ole aikaisempaa kokemusta ilmalämpöpumpuista, tehdään yhtiökokouksessa periaatepäätös.
  6. Viranomaisluvan selvittäminen: Selvitetään tarvitaanko kunnan rakennusvalvonnan lupaa.
  7. Asennuksen toteuttaminen: Hyväksytyn suunnitelman mukainen asennus.

Ilmalämpöpumppuohje Kiinteistöliiton jäsensivuilla

Jätä kommentti