Kaikista ei ole design-talojen tekijöiksi: Lauri Ylönen

Lauri Ylösen suunnittelemat asunnot purettu

Entinen The Rasmus -yhtyeen laulaja Lauri Ylönen on tullut tunnetuksi paitsi musiikistaan, myös design-asuntojen suunnittelijana. Viime aikoina hän on kuitenkin joutunut otsikoihin ikävän tapahtuman merkeissä. Ylen MOT-ohjelman mukaan Porvoon Haikossa sijainnut asunto-osakeyhtiö, jossa Ylönen toimi design-suunnittelijana, on ajautunut konkurssiin. Seurauksena oli, että kahdeksan rakenteilla ollutta asuntoa on purettu, aiheuttaen ostajille suuria taloudellisia menetyksiä.

Ylönen on tunnettu kyvystään suunnitella visuaalisesti miellyttäviä asuntoja, mikä on ilmeisesti houkutellut ostajia. Hän on aiemmin suunnitellut asuntoja muillekin julkisuuden henkilöille ja hänen työtään on seurattu myös televisiossa. Tästä huolimatta Haikkoonlammentien projektissa ilmenneet ongelmat ovat johtaneet vakaviin taloudellisiin ja henkilökohtaisiin seurauksiin niille, jotka investoivat kyseisiin asuntoihin.

Ylösen ura ja elämäntilanne

Lauri Ylönen, joka on parhaiten tunnettu The Rasmus -yhtyeen laulajana, on viime vuosina tehnyt nimeä myös asuntosuunnittelun parissa. Hän on asunut viime vuodet perheineen Havaijilla, Honolulussa, ja aikaisemmin Kaliforniassa. Ylönen on ollut myös aktiivinen musiikin saralla, kilpaillen muun muassa Suomen euroviisuedustajan paikasta.

Vaikka Ylönen ei ole ammattikoulutettu arkkitehti, hänen suunnittelemansa asunnot ovat herättäneet huomiota niiden ainutlaatuisen designin ansiosta. Hän on suunnitellut koteja itsensä lisäksi monille muille tunnetuille henkilöille, ja hänen työtään on esitelty televisiossa. Hänen osallisuutensa Haikkoonlammentien projektissa oli rajoittunut suunnitteluun, eikä hänellä ollut osuutta projektin konkurssiin.

Ostajien kokemat menetykset

Haikkoonlammentien asuntojen ostajat ovat kohdanneet merkittäviä taloudellisia menetyksiä projektin epäonnistumisen seurauksena. Yksi ostajista, Minna Ruolanto, kertoi MOT:lle ostaneensa asunnon ajatellen sen olevan tuleva ihana koti, mutta nyt heille on jäänyt käteen vain taloudellisia tappioita. Petteri Pakarinen, toinen ostaja, oli houkuteltu projektin pariin Ylösen nimen ja suunnittelutyön ansiosta.

Rakennusyhtiö Siscon konkurssi ja sen myötä Permison konkurssi olivat keskeisiä tekijöitä, jotka johtivat Haikkoonlammentien asuntojen purkamiseen. Tämä tapaus on vain yksi esimerkki Siscon aiheuttamasta kaaoksesta rakennusalalla.

Haikkoonlammentien projektin tausta

Haikkoonlammentien asuntojen design-suunnittelijana toimi Lauri Ylönen, ja rakentamisesta vastasi Permiso, joka osti Siscon vuonna 2019. Yhteistyössä Ylösen perustaman Alvardagin kanssa Ylönen suunnitteli talojen visuaalisen ilmeen, ja hänen nimeään käytettiin myös kohteen markkinoinnissa.

Ylösen elämäntilanne on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Hän on asunut Havaijilla perheineen, ja on kihlannut mallikultansa Katriina Mikkolan. Perheeseen kuuluu myös kaksi lasta, ja Ylösellä on lisäksi teini-ikäinen poika edellisestä liitostaan.

Ylösen rooli projektissa

Vaikka Ylösen nimi oli keskeinen osa Haikkoonlammentien asuntojen markkinointia, hän ei ollut mukana itse rakennuttamisprosessissa. Hänen roolinsa rajoittui suunnitteluun, ja hän on tunnettu taitavana talosuunnittelijana. Hänen nimensä yhdistäminen projektiin on saattanut vaikuttaa ostajien päätökseen investoida asuntoihin, mutta hän ei ollut vastuussa projektin taloudellisista tai rakennusalan ongelmista.

Lauri Ylönen musiikin parissa

Ylönen on edelleen aktiivinen musiikin saralla. The Rasmus -yhtyeen keulahahmona hän on ollut ehdolla Suomen euroviisuedustajaksi, ja yhtye on kilpaillut uuden musiikin kilpailussa Jezebel-kappaleellaan. Musiikkiura on vienyt hänet ja perheensä takaisin Suomeen, vaikka he ovat asuneet viime vuodet Havaijilla.

Yhteenveto

Haikkoonlammentien asuntojen purkaminen ja siihen liittyvät taloudelliset menetykset ovat tuoneet esiin rakennusalalla esiintyviä riskejä ja ongelmia. Ylösen nimen käyttö markkinointimateriaalissa on osoitus siitä, kuinka julkisuuden henkilöiden maine voi vaikuttaa asuntomarkkinoilla. Tämän tapauksen valossa on tärkeää, että asunnon ostajat arvioivat tarkasti investointejaan, erityisesti kun kyse on keskeneräisistä projekteista.

Elastisen ja Lauri Ylösen taloprojekti pahasti mönkään: Vinot seinät, romahdusvaara ja konkurssi – rakennusfirman kanssa vihdoin sovinto

Lauri Ylönen on tullut tunnetuksi paitsi musiikillisista saavutuksistaan, myös osaamisestaan asuntosuunnittelun alalla. Hänen perustamansa suunnitteluyritys Alvardag on kuitenkin joutunut oikeudellisiin vaikeuksiin rakennusurakoitsijan kanssa. Yritys haastoi Alvardagin oikeuteen maksamattoman, noin 17 000 euron suuruisen laskun vuoksi. Tämä tapaus toi esiin asuntosuunnitteluprojektien monimutkaisuuden ja niihin liittyvät riskit.

Syyt maksamattomiin laskuihin

Alvardagin edustajan mukaan laskuja ei maksettu huonon työn laadun vuoksi. Tämä korostaa rakennusalalla esiintyvää ongelmaa, jossa työn laatu ei aina vastaa odotuksia tai sopimuksen mukaisia standardeja. Erityisesti kun kyse on merkittävistä ja kalliista projekteista, kuten talojen suunnittelusta ja rakentamisesta, työn laadun heikentyminen voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia ja lisäkustannuksia.

Elastisen talon rakennusvirheet

Haasteen yksityiskohdista kävi ilmi, että suunnitteluyritys oli kohdannut merkittäviä ongelmia räppäri Elastisen talon rakentamisessa. Yksi vakavimmista virheistä oli kattotuolien virheellinen asennus, mikä aiheutti autokatoksen romahtamisvaaran. Lisäksi talosta puuttui kattoeristeitä, ja julkisivun ulkokoolaukset oli asennettu huolimattomasti ja vinoon. Sisätiloissa kylpyhuoneen seinät olivat vinossa. Nämä virheet korostavat rakennusprojektien monimutkaisuutta ja sitä, kuinka tärkeää on huolellinen työskentely ja valvonta rakennusvaiheessa.

Työntekijöiden rooli ja projektin haasteet

Projektissa oli käytetty virolaisia työntekijöitä, jotka työskentelivät kohteessa noin kahden viikon ajan ennen kuin virheet havaittiin. Tämä nostaa esiin kysymyksiä työvoiman valinnasta ja työntekijöiden ammattitaidosta. Lisäksi Elastisen talon rakennusprojekti koki klassisen ongelman, kun pääurakoitsija meni konkurssiin ennen kuin talo oli valmistunut. Tämä on yleinen riski rakennusalalla, joka voi vaikuttaa merkittävästi projektin aikatauluihin ja budjettiin.

Virheiden korjaaminen

Alvardagin edustaja korosti, että kaikki Elastisen talon virheet korjattiin ennen kuin Elastinen itse muutti taloon. Tämä osoittaa, että yritys otti vastuun virheistään ja pyrki korjaamaan ne. On tärkeää, että rakennusprojekteissa ilmenevät ongelmat tunnistetaan ja korjataan ajoissa, jotta varmistetaan rakennuksen turvallisuus ja laatu.

Päätelmät

Lauri Ylösen yritys Alvardagin kohtaamat haasteet Elastisen talon projektissa ovat esimerkki rakennusalan monimutkaisuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on huolellinen suunnittelu, ammattitaitoinen työvoima ja jatkuva laadunvalvonta. Nämä tapahtumat korostavat myös sitä, että suunnittelijat ja rakennuttajat ovat vastuussa projektien onnistumisesta ja mahdollisista virheistä. On välttämätöntä, että kaikki osapuolet kommunikoivat avoimesti ja ratkaisevat ongelmat yhteistyössä, jotta lopputulos täyttää kaikki odotukset ja vaatimukset.

Jätä kommentti