KAUPPAKESKUS JUMBO-FLAMINGO YHTENÄISTÄÄ YLLÄPITOTOIMINTONSA HUIPPUTASOLLE

Kauppakeskus Jumbo-Flamingo yhdenmukaistaa ja kehittää kiinteistöhuollon, turvallisuuden, siivouspalveluiden sekä kierrätys- ja ympäristöasioidensa palvelutoimintojaan tavoitellen alan parhaimpien toimijoiden ja toimintatapojen myötä huippuluokan palvelutasoa.

Jumbo-Flamingon kiinteistöhuollon, turvallisuuden, siivouspalveluiden sekä kierrätys- ja ympäristöasioiden palvelutoimintoja yhtenäistetään. 1.2.2023 lähtien Jumbo-Flamingoa johdetaan myös ylläpidon osalta yhtenä kokonaisuutena ja kilpailutuksessa valitut palveluntuottajat tuottavat ylläpidonpalvelut koko kauppakeskukselle samojen toiminta-, laatu- ja tavoitetasojen mukaisesti.

”Näen kilpailutuksen tuovan paljon hyötyjä liikkeille, palveluntuottajille sekä tietysti myös kauppakeskusjohdon työhön, kun keskusta johdetaan jatkossa entistä tiiviimmin kokonaisuutena. Tulevaisuudessa kehitämme yhteistyössä uusia palvelukokonaisuuksia, joita tulemme tarjoamaan vuokralaisille. Yhteistyön myötä palveluntuottajienkin välinen yhteistyö tiivistyy sekä toisaalta myös helpottuu, kun toiminta on aiempaa yhtenäisempää. Vastuullisena kauppakeskuksena haluamme tehdä osamme myös sen eteen, että Jumbo-Flamingossa työskentelevillä henkilöillä on hyvät työolosuhteet ja heitä arvostetaan. Olemme yhteisö, joka puhaltaa yhteen hiileen”, toteaa Jumbo-Flamingon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Toteutuvan muutoksen myötä vuokralaiset saavat jatkossa kaikki tarvittavat päivittäispalvelut kauppakeskuksen yhteistyökumppaneilta mahdollisimman vaivattomasti. Yhtenäistämisen jälkeen ylläpidon toiminta selkeytyy etenkin niiden ketjutoimijoiden osalta, joilla on useita liikkeitä tai ravintoloita sekä Jumbon että Flamingon puolella. Nämä vuokralaiset saavat jatkossa hoidettua kaikki operatiiviset tehtävänsä samojen palvelutuottajien kanssa.

Jumbo-Flamingoon valitut palveluntuottajat

Jumbo-Flamingon palveluntuottajilta odotetaan vastuullisuutta – sosiaalista vastuullisuutta, ympäristövastuullisuutta, taloudellista vastuullisuutta sekä palveluntuottajan omaa vastuullisuusohjelmaa. Palveluntuottajien toimintaa ohjaa sopimuksiin kirjatut vastuullisuustavoitteet.

”Näillä kilpailutustoimilla tavoittelemme huippuluokan palvelutasoa. Haluamamme taso edellyttää, että kaikessa mitä teemme, meillä on mukana alansa parhaat toimijat ja toimintatavat. Korkea vaatimustaso ei koske vain palveluntuottajiamme, vaan samalla nostamme myös Jumbo-Flamingon omaa ylläpidontasoa. Teemme töitä asiakkaidemme eteen ja toiminnassamme haluamme olla paras”, Jumbo-Flamingon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro korostaa.

Kilpailutuksessa valittiin seuraavat palveluntuottajat vastaamaan Jumbo-Flamingon ylläpidontoiminnoista:

–        Are, kiinteistöhuoltopalvelut

–        Coor, siivouspalvelut

–        Encore, kierrätys- ja ympäristöpalvelut

–        Securitas, turvallisuuspalvelut

Kuva: Kari Palsila
Lähteet: STT & Jumbo/Flamingo


Muita aiheita muualta: Liittymävertailu

Jätä kommentti