Sijoitusasuntolaina

Hyvin ja tarkasti valittu sijoitusasunto on järkevä ja pitkäaikainen sijoituskohde. Parhaassa tapauksessa asunnon vuokratulot riittävät kattamaan lainanlyhennykset kokonaan ja asunnon arvonnoususta on mahdollista saada merkittävää lisätuottoa. Lisäksi sijoitusasunnon korkokulut ovat verovähennyskelpoisia.

Muista valita sijoitusasunto huolella

Päätös asuntosijoittajaksi ryhtymisestä on pitkävaikutteinen ja vaatii asuntosijoittajalta jonkun verran pohjatyötä. Ennen sijoituspäätöstä on hyvä muodostaa realistinen käsitys vuokra-asuntomarkkinoista eli millä alueella sijaitseville ja minkä kokoisille asunnoille on paljon kysyntää? Kannattaa myös ottaa selvää eri alueiden vuokratuotoista, sillä niissä voi olla huomattavia eroja. Ennen lainahakemuksen jättämistä kannattaa valmistella vaikkapa yksinkertainen tuottolaskelma sijoituspäätöksen tueksi. 

Muista ennen lainan hakemista

Ennen kuin haet lainaa, laske tarpeisiisi sopiva lainamäärä, takaisinmaksun kuukausierän suuruus ja laina-ajan pituus helposti lainalaskurimme avulla.

Mikä on sijoitusasuntolaina?

Sijoitusasuntolaina on laina, joka myönnetään kiinteistösijoittamista varten. Eroaa perinteisestä asuntolainasta siinä, että lainan vakuutena toimii sijoitusasunto, ja lainan tarkoitus on tuottaa tuloa vuokratulojen muodossa. Sijoitusasuntolaina voi kattaa merkittävän osan sijoitusasunnon hankintahinnasta, jolloin sijoittajan oma pääoma jää vähäisemmäksi.

Sijoitusasuntolainan hyödyt

Sijoitusasuntolainan avulla voit laajentaa sijoitusportfoliotasi ilman, että tarvitset suuria määriä käteistä. Vieraan pääoman käyttö (leverage) voi lisätä tuottojen potentiaalia, sillä lainarahalla ostetun kiinteistön arvon nousu kohdistuu koko kiinteistön arvoon, ei vain omaan pääomaan. Lisäksi vuokratulot voivat kattaa lainan lyhennykset ja korot, mikä tekee sijoituksesta kassavirtapositiivisen.

Riskit ja niiden hallinta

Kuten kaikissa sijoituksissa, myös sijoitusasuntolainassa on riskejä. Kiinteistömarkkinoiden lasku voi vaikuttaa asunnon arvoon ja vuokratuloihin. On tärkeää tehdä huolellista markkinatutkimusta ja valita sijoituskohteet viisaasti. Myös varasuunnitelman laatiminen mahdollisten vuokralaisongelmien tai markkinamuutosten varalle on suositeltavaa.

Lainan hankkiminen

Sijoitusasuntolainan hankkimiseksi on tärkeää valmistautua huolellisesti. Pankit arvioivat lainanhakijan maksukyvyn, sijoitusasunnon sijainnin, kunnon ja tuottopotentiaalin. On suositeltavaa olla valmis esittämään suunnitelma siitä, miten laina aiotaan maksaa takaisin ja miten vuokratulot kattavat lainan kustannukset.

Verotuksen huomioiminen

Sijoitusasuntolainan korkokulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Tämä tarkoittaa, että voit vähentää korkokulut vuokratuloistasi, mikä pienentää verotettavaa tuloa. On tärkeää huomioida verotuksen vaikutus sijoituslaskelmissa ja hyödyntää kaikki mahdolliset verohyödyt.

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Sijoitusasuntolainan avulla tehtävä sijoitus on usein pitkäaikainen sitoumus. Markkinatilanteen, vuokramarkkinoiden ja omaisuuden arvon kehityksen seuranta on tärkeää. Pitkän aikavälin strategian ja jatkuvan markkinoiden seurannan avulla voit varmistaa sijoitusasuntolainan tuovan toivotun tuoton.